Foglia tackar för sig!

Det har varit en spännande resa med Foglia. Alla resor leder någon gång till ett slut. Nu är den här resan slut.

Beslutet att lägga ner har kommit genom allt från ökade transportkostnader och ökade råvarupriser mm. Det är tufft att vara ett litet företag som följer sin passion.

Med vänliga hälsningar Lotta på Foglia